Дигитален асистент

Разгледайте и научете как да действате в различните
ситуации, показани в анимациите по-долу.

Здраве

Как да се свържа с личния си лекар

Кои лекарства се заплащат от Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Търсене на лекарства по диагноза, заплащани от НЗОК

Осигуровки, пенсия, данъци

Справка за соц. осигурителен статус и изчисляване на прогнозна пенсия

Как да извадя ПИК

Справка са задълженията за местни данъци и такси

Транспорт

Планиране на пътуване с
Български Държавни Железници

Как да се придвижваме в София с градски транспорт