On-line public services roadmap

България

Тази Карта предоставя информация за публични онлайн услуги, предлагани в България, уменията и средствата, необходими за достъп до тези услуги, рискове и съвети, свързани със сигурността при използването им, както и ползите, които те предлагат. Картата е насочена към хора от третата възраст и цели да улесни тяхната адаптация към непрекъснато променящия се дигитален свят, да им помогне да се възползват от предимствата, които предлага Интернет пространството и да ги насърчи да използват онлайн инструменти, които биха могли да подобрят качеството им на живот. Тази Карта е разработена в рамките на проект “ДИГИТАЛЕН ДОСТЪП: Дигитални умения за хора, живеещи в третата възраст – Ефективен дигитален достъп до публични услуги” (DIGITAL ACCESS), финансиран по програма Еразъм+ за периода 2017-2019 г.

Публикувано през 2018 г.